Menu Content/Inhalt
Hlavní stránka arrow Pro rodiče arrow Přijímací řízení na SŠ - doplňované

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Přijímací řízení na SŠ - doplňované Tisk E-mail
Napsal Mgr. Jiřina Trunková   

Aktualizované informace

Základní informace pro rok 2018/2019

termíny: 12. a 15. 4. 2019

Informace k přijímacímu řízení pro letošní školní rok 17/18 na msmt.cz - info platné i pro rok 2018/2019

Podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Aktuální odkaz: Formuláře přihlášek ke stažení

Nejdůležitější změny pro přijímací řízení

Stručný materiál, který obsahuje základní informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky z pohledu samotných uchazečů, dále přehled důležitých termínů a odkazy na související dokumenty a další informace.

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

od 3. do 15. ledna 2018 - Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

od 15. do 31. ledna 2018 - Talentové zkoušky v konzervatořích

od 12. a 15. dubna 2018 - Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017 - Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

Novinkou v přijímacím řízení od školního roku 2016/2017 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %,

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky)

Naštivte přímo školu, o kterou má Vaše dítě zájem - ve Dnech otevřených dveří nebo po domluvě

Střední školy - Přijímací řízení a přehledně zpracovaný webový portál

Infoabsolvent.cz - rádce a inspirace ve výběru střední školy

Aktualizováno ( Pondělí, 25 březen 2019 )
 
< Předch.   Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

2009.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 4874609
designed by www.madeyourweb.com