Menu Content/Inhalt
Hlavní stránka arrow PROJEKTY arrow Školní vzdělávací program

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Školní vzdělávací program Tisk E-mail
Napsal Administrator   

Nová verze ŠVP pro ZV ZŠ Mšeno, č. j. 235/2017 platná od 1. 9. 2017

ŠVP pro ZV ZŠ Mšeno (pdf - 4,4 MB)

Předchozí verze ŠVP pro ZV ZŠ Mšeno, č. j. 179/2016 platná od 1. 9. 2016 - ŠVP pro ZV ZŠ Mšeno (pdf - 4,3 MB)

Do nové verze ŠVP jsme zapracovali změny v RVP ZV platné od 1.9.2016. Jde zejména o soulad s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se především o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, platným termínem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.

ŠVP ZŠ Mšeno je v tištěné podobě k nahlédnutí u ředitelny vedle nástěnky ŘŠ.

Starší verze s dodatky

MŠMT vydalo Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nabývá účinnosti od 1. 9. 2013. Do tohoto data byly školy povinny přepracovat své ŠVP. Ve školní roce 2013/14 budou již vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Mšeno, č. j. 394/2007

Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 ve znění platných dodatků k ŠVP ZV od 1. 9. 2013

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dvouletou snahou o inovaci pedagogického procesu a klimatu školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy.
Název ŽIVOT PRO ŠKOLU – ŠKOLA PRO ŽIVOT vyjadřuje základní myšlenku programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – obsahem vzdělávání, demokratickými principy, chápáním žáka jako individuální osobnosti, diferencovaným přístupem, společnými prožitky.

ŠVP ZŠ Mšeno - web platný do 1. 9. 2013

Dodatky k ŠVP ZV ZŠ Mšeno:

Dodatek 1. Příloha k ŠVP ZV, č. j. 417/2010 - Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010

Tímto dodatkem se doplňuje ŠVP ZŠ Mšeno na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 12586/2009-22

Dodatek 2. Příloha k ŠVP ZV, č. j. 198 /2011 - Platnost dokumentu: od 1. 9. 2011

Dodatek 3. Příloha k ŠVP ZV, č. j. 258 /2013 - Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013

Tímto dodatkem se doplňuje a upravuje ŠVP ZŠ Mšeno na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 2647/2013-210.

Odkazy:

Průvodce úpravami v RVP ZV

Standardy pro základní vzdělávání na MŠMT nebo podrobněji na rvp.cz

 

 

 

 
Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

2009.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 5142560
designed by www.madeyourweb.com