Menu Content/Inhalt
Hlavní stránka arrow PROJEKTY arrow Zápis ze zasedání ŠR - 23. 8. 2012

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Zápis ze zasedání ŠR - 23. 8. 2012 Tisk E-mail
Napsal Mgr. Hana Nečasová   

Zápis - Školská rada – 23. 8. 2012

Přítomni: Ing.Dvorščík Š., Mgr.Nečasová H., Živná K., Houserek S.
Omluveni: Flíglová M., Beer M.

Host: Mgr.J.Trunková

1/ Schválení programu
Program byl schválen jednohlasně
Hlasování: 4/0/0

2/ Projednání a schválení školního řádu
- ŠŘ byl doplněn v několika kapitolách, s doplněnými body byli přítomni seznámeni
viz. Školní řád
Hlasování: 4/0/0

3/ Projednání a schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- Pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků byla doplněna v několika kapitolách, s doplněnými body byli přítomni seznámeni
viz. Pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků
Hlasování: 4/0/0

4/ Projednání a schválení vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny byl doplněn o změnu ve výši úplaty za pobyt v ŠD (nová částka 100,-Kč/ měsíc)

Hlasování: 4/0/0

5/ Projednání a schválení ŠVP ZŠ Mšeno
- Školní vzdělávací program ZŠ Mšeno byl doplněn o standardy
- formou přílohy byl doplněn volitelný předmět seminář z Dějepisu

Hlasování: 4/0/0

6/ Informace a různé:
a/ na vědomí – Vnitřní řád školní jídelny byl schválen radou 21.8.2009 a platí nadále
beze změn.
b/ Syn paní Květy Živné ukončil povinnou školní docházku na naší škole, a z tohoto
důvodu automaticky zaniká členství ve Školské radě, poděkování paní Květě Živné za
dosavadní práci ve funkci člena Školské rady
Volby nového člena proběhnou během 1. poloviny měsíce září 2012

c/ Informace o úpravách v prostorách školy:
- V rámci grantu ROP:
- výměna oken v celé budově školy (cca 320 ks)
- zateplení části školy (půdní prostory, celá stěna sálu a tělocvičny)
- odizolování celého obvodu školy, svedení dešťové vody do kanalizace
- výměna topného systému – kotel zn.Binder (spalování štěpky)
- rekonstrukce celé kotelny

Dále:
- vymalování tříd na I. a II.stupni dle potřeby a další drobné úpravy
- celkové vymalování tělocvičny a sálu
- výměna několika topných těles (havarijní stav)
- zvětšení učebny ŠD I.
- oprava havarijního stavu vedení vody
- oprava a sanace škrabárny v kuchyni a 2 místností u kuchyně
- zakoupení nových šatních skříněk (pro 28 žáků)
- zakoupení lavic a židliček do I.třídy

Další schůzka proběhne v první polovině října – projednání rozpočtu ZŠ, schválení Výroční zprávy ZŠ Mšeno

Dne 23.8.2012 zapsala: Mgr. Hana Nečasová

Usnesení
ze schůze Školské rady č. 8
konané dne 23. 8. 2012

 

Usnesení č. 1
Členové Školské rady jednohlasně schválili Školní řád ZŠ Mšeno.
Usnesení č. 2
Členové Školské rady jednohlasně schválili Pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků ZŠ Mšeno.
Usnesení č. 3
Členové Školské rady jednohlasně schválili Vnitřní řád školní družiny ZŠ Mšeno.
Usnesení č. 4
Členové Školské rady jednohlasně schválili doplnění Školního vzdělávacího programu ZŠ Mšeno.

 

 

 

 

Mgr.Hana Nečasová, Květuše Živná

 

 
< Předch.   Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

2009.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 5142615
designed by www.madeyourweb.com