Menu Content/Inhalt

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Protikuřácký řetěz Tisk E-mail
Napsal Mgr. Hana Nečasová   

Ve čtvrtek 31.5. se všichni žáci ze ZŠ Mšeno zapojili do školního projektu v rámci Dne bez tabáku s názvem „Protikuřácký řetěz“.
Cílem této akce bylo zjistit, jak jsou na tom naši žáci s kouřením. Kolik dětí ještě nezkusilo kouřit, kolik jich to zkusilo a přestalo a kolik z nich se považuje za kuřáky. Také jsme se chtěli dovědět, kolik rodičů našich žáků kouří.
Akce byla samozřejmě anonymní, byla zajištěna diskrétnost – v zadní části třídy byla připravena lavice s barevnými proužky, otázkami a lepidlem.
Žáci měli za úkol odpovídat na 4 barevně odlišené otázky, pokud si na danou otázku odpověděli kladně, vybrali barevný proužek, slepili ho jako další článek řetězu.
Něco z výsledků : projektu se zúčastnilo 215 žáků, nejdelší řetěz byl slepen ze 118 článků a odpovídal otázce: „Nikdy jsem nekouřil/a“, další řetěz složený ze 116 kladných odpovědí se týkal rodičů žáků: „Mám jednoho nebo oba rodiče kuřáky“, třetí modrý řetěz vyjadřoval počtem 75 informaci: „Zkusil/a jsem jedenkrát, vícekrát, ale nekouřím, nejméně příjemným zjištěním bylo, že máme na naší základní škole 22 kuřáků. V rámci projektu jsme s žáky 9.ročníku rozšířili anketu i mezi občany Mšena. Skupinky žáků oslovily celkem 168 občanů a zjištěné informace zpracovali a spojili do čtyř řetězů, aby jejich délka mohla názorně zobrazit statistické údaje. Výsledky této akce byly vystaveny na chodbě školy a velikost řetězů zdokumentována fotografiemi.
A jaké závěry z výsledků akce plynou pro metodika prevence, vedení školy a pedagogy? Především, že téma kuřáctví mezi mládeží a dětmi je nutno zařazovat do jakéhokoliv předmětu nebo hodiny, ale vždy je potřeba s dětmi otevřeně hovořit a vést je k upřímné diskusi v oblasti kouření. Dále je důležité kvalitním zapojením žáků v interaktivních preventivních programech nacvičovat podstatné dovednosti, např.: jak odmítnout cigaretu, jak trávit volný čas, jak se uvolnit. Na prvním stupni děti pracují v komunikačním kruhu, skupinových aktivitách, ve kterých sledujeme hlavně názor dětí na rozšířenost kouření všeobecně, dopad na poškozování zdraví, ničení pěkného prostředí. Podněcujeme názory dětí, tak aby je uměly formulovat, respektujeme jejich názory a negativní názory společně přijatelnou formou opravujeme. Ve vyšších ročnících posilujeme právní vědomí žáků, snažíme se o upevňování morálních a mravních hodnot, osvojování si humanistických postojů apod.
Potencionální kuřáky vedeme ke snaze o změnu svého chování v oblasti kouření, uvědomění kladů, které jim, když přestanou kouřit, přinesou změny do běžného života.

Mgr. Hana Nečasová
metodik prevence na ZŠ Mšeno

 

Projekt - protikuřácký řetěz - celá škola     
Třída účast  Nekouří Zkusili/nekouří Kouří - žáci Kouří-rodiče
I.stupeň 117 94 23 0 61
II.stupeň 98 24 52 22 55
Celkem 215 118 75 22 116
Projekt - protikuřácký řetěz - zaměstnanci ZŠ     
Třída Účast  Nekouří Zkusili/nekouří Kouří  Kouří-rodiče
Celkem 24 6 13 5 7
Projekt - protikuřácký řetěz - občané Mšena     
Třída Účast  Nekouří Zkusili/nekouří Kouří  Kouří-rodiče
Celkem 168 42 49 77 56


 

 
< Předch.   Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

1928.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 5142564
designed by www.madeyourweb.com