Menu Content/Inhalt
Hlavní stránka arrow Jídelna arrow Informace arrow Provozní řád jídelny

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Provozní řád jídelny Tisk E-mail
Napsal Dana Dlouhá   

Základní škola Mšeno, okres Mělník, Boleslavská 360

Směrnice - Provozní řád školní jídelny

Č.j.

220 /2009

Vypracoval:

Dana Dlouhá, vedoucí ŠJ

Schválil:

Mgr.Jiřina Trunková, ředitelka ZŠ

Spisový znak: 2 - 2

Skartační znak: A5

Pedagogická rada projednala dne:

25. 8. 2009

Školská rada schválila dne:

28. 8. 2009

Účinnost ode dne:

1. 9. 2009

Změny ve směrnici jsou prováděny formou očíslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Touto směrnicí se zrušuje Provozní řád školní jídelny č.j. 348/2005 ze dne 25.8. 2005.

1.

Obědy se ve školní jídelně vydávají v době:

od 11.40 do 12.00 – 1.výdej

od 12.35 do 13.00 – 2.výdej

od 13.30 do 13.50 – 3.výdej

2.

Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky. Vyučující žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, odvedou ze šatny před objekt jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího vstupují spořádaně do objektu školní jídelny.

3.

Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.

4.

Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

5.

Polévku i hlavní jídlo si žáci na táce odnášejí současně ke stolu.

6.

Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

7.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

8.

Použité nádobí odnášejí žáci na určené místo. Příbory odkládají do určené nádoby – nehází je tam.

9.

Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde.li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

10.

Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost školnímu zdravotníkovi (p.Kindlové, příp.p. Palkoskové), který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným pokynem MŠMT ČR.

Ve Mšeně, 1.9.2009

Mgr. Jiřina Trunková - ředitelka

Aktualizováno ( Čtvrtek, 17 září 2009 )
 
< Předch.
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

1928.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 4948676
designed by www.madeyourweb.com