ADN - nácvik
Napsal Administrator   

Ve školním roce 2007/2008 probíhalo na naší škole ADN (= ambulantní dyslektický nácvik). Nácvik vedla externí pracovnice paní učitelka J. Stejskalová, která má dlouholetou praxi a vystudovaný kurz ADN.
Nácviku se účastnilo 13 žáků z prvního stupně, a to těch, kteří měli nápravu ADN doporučenu pedagogickým poradenským pracovištěm. Úkolem ADN je procvičit individuálně učivo, které žáci probírají ve výuce, a přispět tak k jeho pochopení.
Dle hodnocení vyučující všichni žáci, kteří na ADN docházeli, udělali ve výuce velký pokrok.
Děkujeme za spolupráci nejen paní učitelce J. Stejskalové, ale i třídním učitelům a rodičům, kteří s námi spolupracují.

V letošním školním roce bude ADN probíhat od října a začleněni budou opět žáci s doporučením PPP.

Aktualizováno ( Pátek, 26 září 2008 )