56 - Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Mšeno
Napsal Administrator   

28. 4. 2015 -

Podání žádosti na projekt Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Mšeno na MŠMT

Projekt se skládá:

1) Čtenářské dílny ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - 10 čtenářských hodin a nákup knih

2) Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí ve Velké Británii pro 2 pedagogy ZŠ Mšeno

3) Týdenní zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 36 žáků - na základě vyplněné příhlášky v dubnu 2015

Rozpočet projektu celkem je 599 084,- Kč

8. 7. 2015 -

Projekt Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Mšeno, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1993 úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování ve 3. vlně schvalování po navýšení alokace na OP VK.

4. 8. 2015 -

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1993, s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Mšeno. Informaci o stavu proplacení ex-ante platby ve výši 100 % rozpočtu projektu obdržíte do 30 dnů od doručení této zprávy.

10. 8. 2015 -

Vyhlášena výzva k podání nabídek na zajištění Zahraničního vzdělávacího pobytu pro žáky v rámci projektu Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Mšeno, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1993

Zvěřejnění znění výzvy na portálu OP VK

Vyhlášení výzvy na webu ZŠ Mšeno

23. 8. - 6. 9. - dvoutýdenní Zahraniční vzdělávací pobyt pro 2 pedagogy (Worthing, Oxford)

25. 8. 2015 - Ukončení možnosti podání nabídek

26. 8. 2015 - Výběrová komise navrhla zrušení Výběrového řízení a zadavatel v souladu s § 84, odst. 1, písm. a) ruší výše uvedené výběrové řízení. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky

2. 9. 2015 - V dalším postupu škola postupovala v souladu s příručkou pro příjemce dle kapitoly 1.4.9 odst. c) (str. 60), kdy zadavatel osloví konkrétního vybraného dodavatele s návrhem o uzavření kupní smlouvy. Zadavatel zachová původně požadovaný předmět zakázky a zadávací podmínky stanovené ve specifikaci zakázky. - Bylo osloveno více jak 20 možných dodavatelů a byl vybrán nejvhodnější z 5 došlých nabídek.

8. 9. 2015 - rozbíhají se práce ve Čtenářských dílnách

20. - 26. 9. 2015 - Zahraniční vzdělávací pobyt pro 40 žáků v Hastingsu (Velká Británie)

září až prosinec - realizace Čtenářských dílen

k 31. 12. 2015 - ukončení projektu

25. 1. 2016 - Odeslána Monitorovací zpráva

OPVK

 

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 12 prosinec 2019 )