Volitelný předmět - 2014/2015
Napsal Administrator   

Vzhledem k rozsáhlým úpravám RVP ZV, které jsou součástí Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j. MŠMT_2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013 (... stránky MŠMT) dochází k redukci počtu volitelných předmětů na ZŠ Mšeno.

Z původně 3 volitelných předmětů bylo nutno 2 hodiny uvolnit na výuku druhého cizího jazyka. Z tohoto důvodu ve školním roce 2014/2015 budou žáci mít pouze jeden volitelný předmět. Upravený RVP ZV vstupuje v účinnost 1. září 2013.

Rozdělení: žáci 7. až 9. třídy jsou rozřazeni ve 4 heterogenních skupinách

Dramatická

výchova - 17

Výtvarný

seminář - 17

Přírodovědná

praktika - 19

Sportovní

výchova - 22

Aulická
Frydrychová
Jiranová
Lengyelová
Lisá
Podráská
Termanini
Truongová
Beer
Holohlavská
Ličková
Macek
Papíková
Podráský
Rousek
Vaňková
Vokatá

Boháč
Dvorščík
Gregor
Nedvěd
Šubín
Tichý
Tošnar
Vu thi Bich
Fiebingerová
Frydrychová
Haslbachová
Kotyková
Kotyková
Neumannová
Odstrčilová
Pavlíková
Šrajerová

Mikeš
Novák
Takaczová
Vehle
Werner
Kofman
Martínková
Pešanová
Sobotková
Šámal
Tarabová
Vašíčková
Vejmelková
Doubravová
Gregorová
Javorská
Macák
Mrzílková
Zabilanská

Doubrava
Chochola
Jabůrková
Kovář
Librcait
Podolák
Vortel
Kovářová
Podpěrová
Pohlodka
Škvrna
Zelenková
Formánek
Guttenbergová
Kos
Měšťan
Novotný
Pucholtová
Šestáková
Vosátková
Janoušek

Holan

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 27 srpen 2015 )