Menu Content/Inhalt

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Měl bych ... Tisk E-mail
Napsal Administrator   

Protože jsem žákyní (žákem) této školy, vím, co pro mě znamená Školní řád

dokument - Měl bych... (doc)

Měl(a) bych:

- se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně,
- zdravit dospělé osoby,
- pravidelně se připravovat na vyučování,
- chodit do školy včas a slušně upravený/á,
- vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy,
- dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy a v jejím okolí,
- rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole vždy včas omluvili,
- plnit všechny pokyny vyučujících a dodržovat povinnosti služby (když mi bude přidělena).

Neměl(a) bych:

- zapomínat pomůcky a domácí úkoly,
- nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků,
- nosit do školy drahé věci a ani více peněz, než potřebuji,
- nosit ve škole sportovní obuv s černou podešví - chráním tím také své zdraví,
- vstupovat do kabinetů a sborovny bez souhlasu vyučujícího,
- přisvojovat si věci, které mi nepatří.

Čemu se musím vyhnout:

- všem projevům ponižování a ubližování spolužákům,
- kouření,
- užívaní drog a dalších škodlivých látek,
- ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků (proto se nevykláním z oken, nesahám na elektrické přístroje,...),
- vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujících.

Co za to očekávám od dospělých:

- slušné chování a jednání se mnou,
- že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné,
- že pro mě budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou,
- že budou mít pochopení pro mé starosti a problémy,
- že jim budu moci sdělit svá trápení,
- že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskuzi.

 


Poznámka:
Plné znění Školního řádu si mohu přečíst u své paní učitelky (svého pana učitele) nebo na www.zsmseno.cz.
 

Aktualizováno ( Úterý, 02 září 2008 )
 
< Předch.   Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

1928.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 4545845
designed by www.madeyourweb.com