Menu Content/Inhalt

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Zhodnocení projektu Tisk E-mail
Napsal Administrator   

Logo

PRŮBĚH PROJEKTU

Projekt Moderní škola Mšeno, CZ.1.07/1.4.00/21.2641 byl realizován v souladu s projektovým záměrem. Cílovou podpořenou skupinou byli všichni žáci školy a do projektu se zapojilo 18 pedagogických pracovníků školy.

V souladu s globálními cíli OP VK 1.4 a se Školním vzdělávacím programem školy byly realizovány klíčové aktivity ve 4 podporovaných oblastech. V oblasti Čtenářská a informační gramotnost byla vybrána dvakrát klíčová aktivita I/3 a proškolením 4 pedagogů byla zvýšena jejich kvalifikovanost. V oblasti Využití ICT byly v rámci dvakrát realizované klíčové aktivity III/3 proškoleni 4 pedagogové pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu. Při kurzech se naučili tvořit interaktivní vzdělávací materiály. Následně proškolení pedagogové předávali své poznatky ostatním kolegům. Nejrozsáhlejší součástí projektu byla devětkrát realizovaná klíčová aktivita III/2, kdy vzniklo 27 tematických sad, tj. celkem 540 digitálních výukových materiálů pro různé oblasti vzdělávání, které byly ověřeny ve výuce a jsou nyní dostupné na webových stránkách školy. Na jejich tvorbě se podílelo 18 pedagogů. V oblasti Matematika byli v aktivitě IV/3 proškoleni 2 pedagogičtí pracovníci v zavádění inovativních forem a metod výuky. V oblasti Přírodní vědy byla dvakrát v rámci klíčové aktivity V/2 podpořena inovovaná příprava pedagogů na vyučovací hodiny. Výstupem jsou 4 sady, tj. celkem 144 vzdělávacích materiálů. Dále bylo v aktivitě V/3 umožněno proškolení 2 pedagogů v oblastech rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků.

Hlavního cíle projektu, kterým byla tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií, bylo dosaženo a veškeré výstupy splněny. Hlavní změnou je modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologiích. Další podstatnou změnou je inovace výuky ve velké části vyučovaných předmětů.

Finanční prostředky z projektu byly použity k provedení klíčových aktivit a naplnění výstupů. Rozdělení prostředků bylo provedeno dle mzdových nákladů vzniklých při tvorbě výstupů i dle potřeb materiálního vybavení školy. Nákupy materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů byly prováděny s ohledem na pravidla zadávání veřejných zakázek.

Zpráva o daňové kontrole č.j.: 551054/14/2100-04708-204907 v pdf - 5 MB

Rozcestník DUMů

EU PES

Aktualizováno ( Čtvrtek, 12 prosinec 2019 )
 
Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

skola_kvet2.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 4563855
designed by www.madeyourweb.com